فرمول محاسبه قیمت شمش آلومینیوم

پس از جلسات متعددی که تولیدکنندگان بالا دستی صنایع آلومینیوم با سازمان بورس داشتند،و همچنین مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدکننده شمش آلومینیوم ،فرمول قیمت گذاری شمش آلومینیوم در بورس کالا دوباره تغییر پیدا کرد.در ادامه با اتاق خبر ایراک همراه باشید تا به بررسی قیمت گذاری شمش آلومینیوم در بورس کالا بپردازیم.

در فرمول جدید، قیمت شمش آلومینیوم بر مبنای قیمت‌های جهانی در بورس فلزات لندن (LME)، با احتساب میانگین نرخ خرید و فروش دلار در سامانه نیما و ضریب اصلاح قیمت داخل محاسبه و عرضه می‌گردد.
فرمول جدید محاسبه قیمت پایه شمش آلومینیوم

محاسبه قیمت پایه شمش آلومینیوم 99.7 درصد

بر این اساس، قیمت شمش آلومینیوم با خلوص 99.7 درصد بر مبنای قیمت‌های جهانی در بورس فلزات لندن (LME)، با احتساب میانگین نرخ خرید و فروش دلار در سامانه نیما و ضریب اصلاح قیمت داخل به شرح زیر محاسبه و عرضه می‌شود.

{بورس فلزات لندن (LME) × میانگین نرخ دلار در سامانه نیما (خرید-فروش) × ۱/۱} = قیمت پایه شمش آلومینیوم 99.7 درصد

{۱,۹۳۵ × ۸۶,۴۴۷ ×۱/۱} = ۱۸۴,۰۰۲ ریال | قیمت پایه فروش شمش آلومینیوم 99.7 درصد

محاسبه قیمت پایه شمش آلومینیوم 99.8 درصد

بر این اساس، قیمت شمش آلومینیوم با خلوص 99.8 درصد بر مبنای قیمت‌های جهانی در بورس فلزات لندن (LME)، با احتساب میانگین نرخ خرید و فروش دلار در سامانه نیما و ضریب اصلاح قیمت داخل، به علاوه افزایش میزان خلوص به شرح زیر محاسبه و عرضه می‌شود.

{بورس فلزات لندن (LME) × میانگین نرخ دلار در سامانه نیما (خرید-فروش) × ۱/۱} + ۶۰۰ ریال = قیمت پایه شمش آلومینیوم 99.8 درصد

{۱,۹۳۵ × ۸۶,۴۴۷ ×۱/۱} + ۶۰۰ = ۱۸۴,۶۰۲ ریال | قیمت پایه فروش شمش آلومینیوم ۹۹/۸ درصد

نکات مهم در فرمول جدید:

  • در فرمول جدید به جای پرمیوم از ضریب اصلاح قیمت داخل (۱/۱) برای کمک به بالادست استفاده شده است.
  • اصل فرمول بر مبنای گرید ۹۹.۷ می‌باشد ولی به ازای هر گرید که بالا برود معادل ۳۰۰ ریال به قیمت آن افزوده می‌شود. شمش آلومینیوم با خلوص 99.8 دو گرید بالاتر است؛ لذا ۶۰۰ ریال به فرمول اضافه می‌گردد.
(2 امتیاز, میانگین: 5,00 از 5)
Loading...