بیلت های آلومینیومی استاندارد و آلیاژی

تولید کننده انواع بیلت های استاندارد و آلیاژی از گروه 1000 تا 7000

تولیدکننده انواع بیلت های آلیاژی

خطوط تولید پيشرفته ذوب،ريخت و آلياژ سازي

 • تولید به روش DC روتاری
 • تولید انواع بیلت های آلیاژی از قطر 6 تا 53 اینچ
 • تولید انواع بیلت های آلیاژی از گروه ۱۰۰ تا ۷۰۰۰ آلومینیوم
 • انجام تست های UT ، آزمون های شکست و تخلخل مواد
 • انجام کلیه عملیات های حرارتی
 • تولید همزمان چندین سایز بیلت مختلف
 • تولید بیلت در طول های مختلف
 • قابلیت تولید بیلت بر اساس آلیاژهای سفارشی


 • بیلت های آلومینیومی استاندارد و آلیاژی

  تولید کننده انواع بیلت های استاندارد و آلیاژی از گروه 1000 تا 7000


  محصولات بیلت آلومینیوم آلیاژی

  برخی از پر کاربردترین بیلت های آلومینیوم آلیاژی تولیدی ایراک

       

  بیلت آلیاژی7178 بیلت آلیاژی7475 بیلت آلیاژی7475 بیلت آلیاژی8090
  بیلت آلیاژی7175 بیلت آلیاژی7075 بیلت آلیاژی7072 بیلت آلیاژی7050
  بیلت آلیاژی7049 بیلت آلیاژی7005    
   

       

  بیلت آلیاژی6009 بیلت آلیاژی6005 بیلت آلیاژی6463 بیلت آلیاژی6351
  بیلت آلیاژی6262 بیلت آلیاژی6205 بیلت آلیاژی6201 بیلت آلیاژی6151
  بیلت آلیاژی6101 بیلت آلیاژی6070 بیلت آلیاژی6066 بیلت آلیاژی6010
  بیلت آلیاژی6010      
   

       

  بیلت آلیاژی5652 بیلت آلیاژی5456 بیلت آلیاژی5454 بیلت آلیاژی5254
  بیلت آلیاژی5252 بیلت آلیاژی5182 بیلت آلیاژی5086 بیلت آلیاژی5052
  بیلت آلیاژی5050 بیلت آلیاژی5005 بیلت آلیاژی5657  
   

       

  بیلت آلیاژی4032
   

       

  بیلت آلیاژی3105 بیلت آلیاژی3103 بیلت آلیاژی3005 بیلت آلیاژی3004
  بیلت آلیاژی3003      
   

       

  بیلت آلیاژی2007 بیلت آلیاژی2618 بیلت آلیاژی2319 بیلت آلیاژی2219
  بیلت آلیاژی2219 بیلت آلیاژی2218 بیلت آلیاژی2124 بیلت آلیاژی2090
  بیلت آلیاژی2048 بیلت آلیاژی2036 بیلت آلیاژی2024 بیلت آلیاژی2014
  بیلت آلیاژی2011      
   

       

  بیلت آلیاژی1100 بیلت آلیاژی1060 بیلت آلیاژی1350 بیلت آلیاژی1200
  بیلت آلیاژی1190 بیلت آلیاژی1145    
   

  آنالیز شیمیایی انواع شمش آلومینیوم استاندارد

  Grade

  %Al

  %Fe

  %Si

  Constituents

  Purity

  AFNOR

  ISO

  AA/ASTM

   

  Li%

  Ni%

  Cr%

  Ti%

  Zn%

  Mg%

  Mn%

  Cu%

   

   

   

   

  High

   

   

   

  A8

   

  Al 99/84

   

  P0610

  Min

  99.84

  0.09

  0.04

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Max

  99.84

  0.10

  0.06

  0.0005

  0.0020

  0.0015

  0.0040

  0.0040

  0.0030

  0.0003

  0.0003

  Avrage

  99.84

  0.10

  0.05

  0.0004

  0.0017

  0.0010

  0.0040

  0.0030

  0.0020

  0.0002

  0.0002

   

  Al 99/80

   

  P1015

  Min

  99.75

  0.10

  0.04

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Max

  99.84

  0.15

  0.10

  0.0008

  0.0045

  0.0010

  0.0070

  0.0060

  0.0050

  0.0010

  0.0006

  Avrage

  99.78

  0.13

  0.06

  0.0005

  0.0025

  0.0010

  0.0050

  0.0030

  0.0020

  0.0006

  0.0004

   

  A7

   

  Al 99/70

   

  P1020

  Min

  99.70

  0.14

  0.04

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Max

  99.77

  0.20

  0.10

  0.0020

  0.0050

  0.0040

  0.0070

  0.0060

  0.0050

  0.0015

  0.0015

  Avrage

  99.72

  0.17

  0.07

  0.0005

  0.0030

  0.0010

  0.0050

  0.0030

  0.0010

  0.0008

  0.0005

   

   

   

   

   

   

   

   

  Low

   

  A6

   

  Al 99/65

   

  P1520

  Min

  99.65

  0.14

  0.06

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Max

  99.73

  0.20

  0.15

  0.0006

  0.0060

  0.0070

  0.0070

  0.0050

  0.0040

  0.0020

  0.0010

  Avrage

  99.68

  0.19

  0.09

  0.0005

  0.0035

  0.0020

  0.0060

  0.0030

  0.0010

  0.0015

  0.0006

   

  A5

   

  Al 99/50

   

  P1535

  Min

  99.50

  0.19

  0.05

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Max

  99.71

  0.35

  0.15

  0.0015

  0.0100

  0.0150

  0.0100

  0.0070

  0.0050

  0.0030

  0.0040

  Avrage

  99.62

  0.25

  0.12

  0.0005

  0.0040

  0.0010

  0.0060

  0.0030

  0.0009

  0.0010

  0.0007

   

  A4

   

  Al 99/25

   

  P2055

  Min

  99.26

  0.16

  0.07

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Max

  99.64

  0.55

  0.20

  0.0008

  0.0100

  0.0030

  0.0080

  0.0090

  0.0040

  0.0050

  0.0070

  Avrage

  99.45

  0.37

  0.16

  0.0005

  0.0050

  0.0010

  0.0060

  0.0030

  0.0010

  0.0020

  0.0015

   

  A3

   

  Al 99/10

   

  P2070

  Min

  99.11

  0.53

  0.08

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Max

  99.29

  0.70

  0.20

  0.0008

  0.0100

  0.0030

  0.0070

  0.0060

  0.0030

  0.0050

  0.0050

  Avrage

  99.19

  0.60

  0.16

  0.0005

  0.0060

  0.0020

  0.0060

  0.0030

  0.0010

  0.0030

  0.0020

   

  A2

   

  Al 98/90

   

  P2585

  Min

  98.90

  0.23

  0.11

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Max

  99.52

  0.85

  0.25

  0.0008

  0.0150

  0.0060

  0.0090

  0.0080

  0.0040

  0.0060

  0.0100

  Avrage

  99.23

  0.50

  0.23

  0.0005

  0.0070

  0.0020

  0.0070

  0.0030

  0.0010

  0.0040

  0.0020

   

   

   

  Off

   

  A1

   

  Al 99>

   

  AB99

  Min

  99.01

  0.19

  0.26

  0.0003

  0.0040

  0.0010

  0.0050

  0.0020

  Trace

  0.0015

  0.0004

  Max

  99.48

  0.70

  0.45

  0.0007

  0.0250

  0.0070

  0.0150

  0.0100

  0.0040

  0.0060

  0.0025

  Avrage

  99.26

  0.37

  0.30

  0.0005

  0.0070

  0.0020

  0.0070

  0.0040

  0.0010

  0.0030

  0.0015

   

  A0

   

  Al 99>

   

  AB98

  Min

  98.16

  0.50

  0.10

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Trace

  Max

  98.99

  1.50

  0.65

  0.0007

  0.0150

  0.0040

  0.0150

  0.0080

  0.0050

  0.0100

  0.0040

  Avrage

  98.83

  0.85

  0.30

  0.0005

  0.0080

  0.0030

  0.0070

  0.0030

  0.0040

  0.0050

  0.0030