صنایع خودرو سازی

تولید کننده مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع خودرو سازی

مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع خودرو سازی

تولید کننده مجموعه مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع خودرو سازی


رشد روز افزون صنایع نیاز به مواد جدید با خواص ویژه‌ای را سبب شده است. صنایع خودرو سازی و حمل و نقل نیز به دلیل رقابت بسیار تنگاتنگ، هر روز به تکنولوژی‌های جدیدتری مجهز شده و از مواد پیشرفته‌تری برای رسیدن به مقاصد اقتصادی و تکنولوژیکی خود استفاده می‌کنند.

کمبود سوخت و نیز آلودگی ناشی از خودروها به عنوان دغدغه‌های اصلی صنایع خودروسازی محسوب می‌شوند. استفاده از آلیاژهای آلومینیوم به جای فولاد، منجر به کاهش وزن حدود ۶۰ درصد (در ضخامت مساوی) می‌گردد که این امر اهمیت صرفه جویی در انرژی و کاهش آلودگی محیط را به خوبی نشان می‌دهد. وزن کم آلومینیوم ضمن کاهش وزن خودرو باعث کاهش در میزان مصرف سوخت و همچنین کاهش در میزان آلودگی ناشی از آن می‌شود.

اخیراً استفاده از آلیاژهای کارپذیرآلومینیوم درمقایسه با آلیاژهای ریختگی با نرخ افزایش بیشتری در حال گسترش است. رینگ‌های فورج شده در مواردی که بار اعمالی بسیار زیاد است و خصوصیات مکانیکی بالاتری مورد نیاز است، مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین آلومینیوم کارپذیر در سپر حرارتی، سپرهای ضربه‌گیر خودرو، سیستم پنیوماتیک، کارتل روغن، قاب صندلی و ضربه گیرهای کناری موارد مصرف پیدا کرده است.


محصولات اکسترودی صنعت خودروسازی

تولید انواع مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنعت خودرو سازی