صنایع انرژی های تجدید پذیر

تولید کننده مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع انرژی های تجدید پذیر و سیستم های انرژی خورشیدی
مقاطع و پروفیل های آلومینیومی سولار

تولید کننده مجموعه کامل مقاطع و پروفیل های آلومینیومی سیستم های انرژی خورشیدی


امروزه استفاده از انرژی های پاک و سبز جایگزین سوخت های فسیلی و انرژی های آلاینده شده است. مهمترین ویژگی انرژی های پاک استفاده از بستر طبیعت برای تولید انرژی است. مزارع خورشیدی تولید انرژی برق با استفاده از صفحات خورشیدی به صورت فراگیر به نیازی استراتژیک در جامعه صنعتی امروز تبدیل شده است.

تا مدت های طولانی این فناوری انحصاری و در اختیار کشورهای محدودی بوده است، ولی امروزه و با رشد این صنعت در کشور و احداث مزارع خورشیدی تولید انرژی برق در ایران، کارخانجات آلومینیوم ایراک نیز بخشی از تجهیزات و قطعات مورد نیاز این صنعت را در کشور بومی سازی و تولید نموده است.

ایراک با دستیابی به دانش و توانمندی تولید پروفیل های آلومینیومی سازه های این تجهیزات کشور را از واردات بی نیاز کرده و گامی بلند در توسعه این صنعت در کشور برداشته است.


مقاطع و پروفیل های آلومینیومی سیستم های انرژی خورشیدی

تولید و بومی سازی مجموعه کامل سازه ها و پروفیل های آلومینیومی صنایع تجدید پذیر برای اولین بار در ایران