قیمت بورس لندن
2,740.50 $
تاریخ عرضه:
آخرین قیمت بورس شمش 1000p-99.8
906,457 ریال
تاریخ عرضه:
آخرین قیمت بورس شمش 1000P-99.7
742,591 ریال
تاریخ عرضه:
آخرین قیمت بورس بیلت 6063-7
870,231 ریال
تاریخ عرضه:
تغییر مقدار کل آخرین عرضه
0.00 %
تغییر مقدار کل آخرین تقاضا
195.83 %
شامل کلیه محصولات آلومینیومی عرضه شده در بورس کالا در بازه زمانی مشخص شده
 • تاریخ عرضه:
  1400/12/16
  آخرین تناژ عرضه:
  0 تن
  آخرین تناژ تقاضا:
  5325 تن
تغییر مقدار وزن آخرین معاملات
0.00 %
شامل کلیه محصولات آلومینیومی عرضه شده در بورس کالا در بازه زمانی مشخص شده
 • تاریخ عرضه
  1400/12/16
  آخرین وزن معاملات
  0 تن
تغییر مجموع ارزش ریالی معاملات
327.50 %
شامل کلیه محصولات آلومینیومی عرضه شده در بورس کالا در بازه زمانی مشخص شده
 • تاریخ عرضه
  1400/12/16
  ارزش ریالی آخرین معاملات
  4,746,745,200 هزار ریال
نمودار شمش ۹۹.۸٪
نمودار قیمت نهایی معاملاتی
18.27 %
 • تاریخ عرضه
  1400/12/16
  آخرین قیمت نهایی (هر کیلوگرم)
  906,457 ریال
نمودار تناژ عرضه
0.00 %
 • تاریخ عرضه
  1400/12/16
  آخرین تناژ عرضه
  0 تن
نمودار ارزش ریالی معاملات (هزار ریال)
325.78 %
 • تاریخ عرضه
  1400/12/16
  آخرین میزان ریالی معاملات
  3,263,245,200 هزار ریال
نمودار بیلت ۶۰۶۳-۷
نمودار قیمت نهایی معاملاتی
2.26 %
 • تاریخ عرضه
  1400/11/03
  آخرین قیمت نهایی (هر کیلوگرم)
  870,231 ریال
نمودار تناژ عرضه
ثابت
 • تاریخ عرضه
  1400/11/03
  آخرین تناژ عرضه
  300 تن
نمودار ارزش ریالی معاملات (هزار ریال)
2.26 %
 • تاریخ عرضه
  1400/11/03
  آخرین میزان ریالی معاملات
  21,755,775 هزار ریال
 

ثبت نام کنید


برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و همچنین مشاهده و بررسی نمودارهای تحلیلی و استفاده کامل از قابلیت های پلتفرم آلومینیوم پلاس، لازم است که ابتدا ثبت نام کنید و وارد داشبورد اصلی شوید


معرفی آلومینیوم پلاس

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین بروزرسانی:

شاخص قیمت قیمت قبل تاریخ
بورس فلزات لندن 2,740.50 $ 2,745.50 $ 2021/09/07
شمش 1000P-99.7 742,591 721,671 1400/10/19
بیلت 6063-7 870,231 851,003 1400/11/03
شمش 1000p-99.8 906,457 766,419 1400/12/16