قیمت رسمی آلومینیوم در بورس کالای ایران و بورس های بین المللی

آخرین بروزرسانی:
1825

بورس فلزات لندن

1993

بورس فلزات شانگهای

241687

بیلت 6063-7 ایرالکو

229117

شمش 99.8 ايرالكو

228817

شمش 99.7 المهدیقیمت لحظه ای آلومینیوم


قیمت رسمی شمش آلومینیوم و بیلت آلومینیوم در بورس کالای ایران و بورس های بین المللی
بررسی و تحلیل عرضه آلومینیوم در بورس کالای ایران

تحلیل بازار آلومینیوم
تغییرات شاخص قیمت قیمت قبلی
بورس فلزات لندن 1825.00 1803.03
بورس فلزات شانگهای 1993.00 1986.26
بیلت 6063-7 ایرالکو 241687.00 241687.00
بیلت 6063-8 ایرالکو 0.00 0.00
شمش 99.8 ايرالكو 229117.0 223340.0
شمش هرمزال 0.0 0.0
شمش المهدی 228817.0 222150.0

*قیمت های درج شده،قیمت پایه عرضه در بورس کالا بوده و قیمت نهایی شامل مالیات و عوارض و هزینه های جانبی می باشد.

*واحد قیمت در بورس های بین المللی دلار/تن و در بورس کالای ایران ریال/کیلوگرم می باشد.

26 فروردین 1398

گزارش سالیانه(1397)عرضه آلومینیوم در بورس کالا

عرضه آلومینیوم در سال 1397 در بورس کالا و همزمان با دور جدید تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با […]
13 اسفند 1397

گزارش اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا دیماه1397

گزارش و تحلیل اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا مورخ 1397/10/08 به گزارش اتاق خبر ایراک،در بازه یک ماهه دیماه […]
8 دی 1397

گزارش اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا 1397/10/08

گزارش و تحلیل اختصاصی عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا مورخ 1397/10/08 به گزارش اتاق خبر ایراک،در تاریخ شنبه 1397/010/08 جمعا […]