iran فارسی
english English
ورود به حساب کاربری

سیاست ها و رویه‌های کلی

ایراک به منظور حمایت از مشتریان، کاربران و مخاطبان خود، سیاست‌ها و رویه های مشخصی دارد. این شیوه‌ نامه‌ها و رویه ها در سرفصل‌های زیر منتشر شده است.

سیاست‌های منتشر شده زیر تعاملات و ارتباطات با افراد و سازمان‌هایی که از محصولات و خدمات ارائه شده از سوی ایراک چه در قالب وب سایت رسمی ایراک و یا سایر سرویس‌های بر خط ما استفاده می کنند را شامل می‌شود.

هر یک از این سیاست‌ها، شیوه نامه‌ها و رویه‌ها در سرفصل‌های زیر در دسترس است: