iran فارسی
english English
ورود به حساب کاربری
شرکای سازمانی و تامین کنندگان
تامین کنندگان داخلی

کلیه شرکت‎‌های داخلی تولیدکننده،فروشنده و ارائه کننده خدمات

پیگیری ثبت‌نام متقاضیان

پیگیری وضعیت ثبت‌نام متقاضیان عضویت در لیست تامین کنندگان

راهنمای ثبت‌نام

راهنمای ثبت نام و پیگیری درخواست‌ها

شرکای سازمانی و تامین‌کنندگان

معاونت بازرگانی شرکت ایراک، در راستای گسترش و تنوع زنجیره تأمین و به منظور شناسایی شرکای سازمانی و تأمین‌کنندگان معتبر جهت همکاری با کارخانجات آلومینیوم ایراک ، نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان اقدام نموده است. در همین راستا، شرکت‌های معتبر و توانمند داخلی و خارجی متقاضی همکاری با ایراک ، لازم است جهت عضویت در بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان، فرم‌های موجود را تکمیل نمایند.