فرصت های شغلیهمکار ما در ایراک باشید

فرصت های شغلی در ایراک

ما در ایراک بر این باوریم که نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی هر سازمان است. لذا با توجه به این اصل، جذب و آموزش نیروهای متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعه منابع انسانی خود قرار دادیم. با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا تیمی از کارشناسان و مدیران ممتاز را تشکیل دهیم.

ما با توسعه نیرو و منابع انسانی در تلاشیم که بستر مناسبی برای رشد و بالندگی تمامی افراد سازمان در هر پست و موقعیت شغلی فراهم آوریم.