iran فارسی
english English
ورود به حساب کاربری

پولیش‌کاری تخصصی پروفیل آلومینیوم

پولیش کاری انواع پروفیل های آلومینیومی

پولیش‌کاری پروفیل آلومینیوم

پولیش‌کاری پروفیل آلومینیوم

ایراک برای تکمیل مراحل ساخت پروفیل‌های اختصاصی، امکان پولیش کاری انواع پروفیل‌های آلومینیومی را ارائه می‌کند.

پولیش پروفیل آلومینیوم با هدف صیقلی و براق کردن سطح پروفیل آلومینیوم انجام می شود. نرم بودن سطح آلومینیوم به نسبت سایر فلزات باعث می شود که جلاپذیری بالاتری داشته باشد.

از یک پروفیل با سطح مقطع کوچک، تا یک پروفیل عریض، امکان پولیش کاری سطحی را دارند.

پولیش کاری می تواند یک عملیات نهایی یا طی مراحل تکمیلی بعدی مانند آنادایز باشد.

ما با استفاده از ماشین آلات پولیش، امکان پولیش کاری انواع پروفیل های آلومینیومی را ارائه می کنیم.