iran فارسی
english English
ورود به حساب کاربری

دانش و کاربرد مواد

آلومینیوم در سرما قوی‌تر می‌شود

آلومینیوم رفتار شکست نرم در همه‌ی دماها دارد

اشتراک گذاری در

آلومینیوم به حفظ یا حتی بهبود چکش خواری و چقرمگی در دماهای بسیار پایین شناخته می شود. این به دلیل حساسیت دمایی با استحکام تسلیم ناچیز ساختار کریستالی آلومینیومی FCC (مکعبی تو پُر) است.

آلومینیوم FCC رفتار انتقالی شکل‌پذیر به ترد مواد BCC (مکعبی تو خالی) را از خود نشان نمی دهد. در این نوع مواد جابجایی تنش پیرلز در دماهای پایین می تواند تا حدی افزایش یابد که شکست ترد رخ دهد.

کاربرد آلومینیوم برای تاسیسات دریایی قابل اطمینان است، بنابراین آلومینیوم یک ماده قابل اطمینان برای تاسیسات دریایی محسوب می شود، به ویژه زمانی که صنعت نفت و گاز در قسمت‌های سردسیر است.

سایر عواملی که در آب و هوای سرد به آلومینیوم کمک می کند وزن کم، عدم نیاز به عملیات سطحی و هزینه نگهداری پایین است.

یکی از چالش های مربوط به استفاده از آلیاژهای آلومینیوم در صنعت نفت و گاز مربوط به کنترل استحکام مکانیکی اتصالات به ویژه استحکام جوش است. برای مثال، نتایج جدید مؤید آن است که استحکام صفحات ضخیم جوش داده شده در دماهای پایین در مقایسه با صفحات نازک، کاهش نمی یابد.