iran فارسی
english English
ورود به حساب کاربری

لجستیک و حمل و نقل پروفیل‌های آلومینیوم

راهکارهای اختصاصی ایراک در لجستیک و حمل و نقل تخصصی پروفیل‌های آلومینیومی

لجستیک و حمل و نقل پروفیل‌های آلومینیوم

لجستیک و حمل و نقل تخصصی به شیوه ایراک

ما در ایراک با مدیریت کامل زنجیره تامین، از مراحل اولیه طراحی، مواد خام، پیش تولید تا نهایتا حمل و تحویل پروفیل‌های آلومینیومی را مطابق با راهکارهای اختصاصی ایراک و استانداردهای داخلی مجموعه انجام می‌دهیم.
لجستیک، حمل و تحویل پروفیل‌های آلومینیومی در داخل کشور و یا مقاصد صادراتی فرآیندی تخصصی است که نیاز به تجربه و مدیریت کارآمدی دارد.
برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در حین حمل و نقل پروفیل‌های آلومینیومی خصوصا در مورد مقاطع آلومینیومی خاص و سفارشی، ناوگان حمل تخصصی پروفیل‌های آلومینیوم با بهینه سازی شیوه‌های بارگیری و حمل به این منظور اختصاص یافته است.

راهکارهای اختصاصی ایراک در حوزه لجستیک و حمل و نقل، با تجهیز ناوگان خودروهای سبک و سنگین، بارگیری، حمل و تحویل پروفیل‌های آلومینیومی را در هر نقطه از کشور و مقاصد صادراتی خارج از کشور را فراهم می‌کند.