صنایع ریلی

تولید کننده مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع ریلی

مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع ریلی

تولید کننده مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع ریلی

استفاده از مقاطع و پروفیل های آلومینیومی در صنایع ریلی کاربرد گسترده ایی دارد. سبکی نسبی آن در مقایسه با فولاد ، مونتاژ آسان تر به دلیل کاهش قطعات و مقاومت در برابر خوردگی بالا از جمله مزایای استفاده از مقاطع آلومینیومی در تولید انواع قطارها می باشد.

مهمترین مزیت استفاده از آلومینیوم در سیستم حمل و نقل ریلی، کاهش مصرف انرژی در قطارهای بین شهری،مترو و حمل و نقل بار است.

کاهش وزن واگن ها و در نتیجه افزایش ظرفیت بار ومسافر در قطارها،خصوصا در فواصل کوتاه که نیاز به توقف های مکرر و شتابگیری دوباره دارند می تواند به کاهش استهلاک و کاهش مصرف سوخت منجر شود که مزیت بزرگی برای سیستم حمل و نقل ریلی محسوب شود.استفاده از واگن های جدید تا 60درصد مصرف سوخت را در حمل و نقل ریلی کاهش داده است.


محصولات اکسترودی صنایع ریلی

تولید انواع مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع ریلی