صنایع دریایی و کشتی سازیتولید کننده پروفیل های آلومینیومی صنایع دریایی و کشتی سازی 

مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع دریایی و کشتی سازی

تولید کننده مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع دریایی و کشتی سازی


از پروفیل آلومینیوم جهت ساخت تجهیزات دریایی و انواع شناورها رو سطحی و زیر سطحی،کشتی های کروز و مسافرتی، انواع شناورهای ماهیگیری و تفریحی استفاده می شود.

استفاده از آلومینیوم باعث می شود تا وزن محصول نهایی کاهش چشمگیری داشته باشد و در عین حال مقاومت محصول بالاتر رفته و سرعت تولید آن نیز کاهش یابد.

یکی از خواص منحصر به فرد آلومینیوم، مقاومت فوق العاده این فلز در محیط‌های خورنده است مانند دریاها و اقیانوس ها می باشد.مقاومت آلومینیوم باعث شده است که انواع خاصی از آلیاژهای آلومینیوم که با این این محیط ها سازگاری بالاتری دارند در صنایع دریایی و کشتی سازی استفاده شود.

در بدنه و سیستم پایپینگ شناورهای دریایی، انواع مختلفی از مقاطع و پروفیل های آلومینیوم استفاده می شود.


مقاطع اکسترودی آلومینیومی صنایع دریایی و کشتی سازی

تولید انواع مقاطع و پروفیل های آلومینیومی صنایع دریایی و کشتی سازی