iran فارسی
english English
ورود به حساب کاربری

تولید موثر

آلومینیوم یا آلومینیم

آلومینیوم و آلومینیم دو نام برای عنصر 13 در جدول تناوبی هستند. در هر دو مورد ، نماد عنصر Al است ، اگرچه آمریکایی ها و کانادایی ها آن را آلومینیم را هجی و تلفظ می کنند، در نگارش انگلیسی (و بیشتر کشورهای دیگر) از املا و تلفظ آلومینیوم استفاده می کنند. در سال 1808 ، سر همفری دیوی وجود…

اشتراک گذاری در

آلومینیوم و آلومینیم دو نام برای عنصر 13 در جدول تناوبی هستند. در هر دو مورد ، نماد عنصر Al است ، اگرچه آمریکایی ها و کانادایی ها آن را آلومینیم را هجی و تلفظ می کنند، در نگارش انگلیسی (و بیشتر کشورهای دیگر) از املا و تلفظ آلومینیوم استفاده می کنند.


در سال 1808 ، سر همفری دیوی وجود این فلز در آلوم را شناسایی کرد که در ابتدا وی آن را “آلومینیم” و بعدا “آلومینیوم” نامید. دیوی با وجود استفاده قبلی خود از “آلومیم” ، نام آلومینیوم را هنگام مراجعه به عناصر موجود در کتاب “عناصر شیمیایی” در سال 1812 مطرح کرد. نام رسمی “آلومینیوم” برای مطابقت با نامهای اکثر عناصر دیگر تصویب شد. در فرهنگ لغت وبستر سال 1828 از املای “آلومینیوم” استفاده شد ، که در نسخه های بعدی نیز حفظ شده است. در سال 1925 ، انجمن شیمیایی آمریکا (ACS) تصمیم گرفت نام مورد تایید را از آلومینیم به آلومینیوم اصلی برگرداند ، و ایالات متحده را در گروه “آلومینیم” قرار دهد. در سالهای اخیر ، IUPAC “آلومینیوم” را به عنوان املای مناسب تشخیص داده بود ، اما در آمریکای شمالی به نتیجه نرسید ، زیرا ACS از آلومینیم استفاده می کرد. جدول تناوبی IUPAC در حال حاضر هر دو هجی را فهرست می کند و می گوید هر دو کلمه کاملاً قابل قبول است.

املای صحیح
IUPAC تعیین کرده است که هر دو املا صحیح و قابل قبول است.
با این حال ، املای پذیرفته شده در آمریکای شمالی، آلومینیم(Aluminum) است در حالی که املاء پذیرفته شده تقریباً در بیشتر نقاط جهان آلومینیوم (Aluminium)است.