اتاق خبر

رئیس خانه معدن ایران تحریم‌های صنعت فلزی را کم اثر اعلام کرد تحریم صنایع فلزی به راحتی قابل مدیریت است
31 اردیبهشت 1398
آلومینیوم المهدی گزارش تخلفات واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به قوه قضاییه ارسال شد
31 اردیبهشت 1398
آغاز ساخت واحد آلومینا در منطقه ویژه پارسیان آغاز ساخت واحد آلومینا در منطقه ویژه پارسیان
31 اردیبهشت 1398
صادرات آلومینیوم ایران با تحریم متوقف نمی‌شود صادرات آلومینیوم ایران با تحریم متوقف نمی‌شود
24 اردیبهشت 1398

بورس

با تغییر شیو نرخ گذاری،آلومینیوم مجددا در بورس عرضه خواهد شد
10 مهر 1397
کشف قیمت آلومینیوم در بورس برمبنای نرخ ارز بازار ثانویه
18 شهریور 1397
مجلس شورای اسلامی قیمت‌گذاری دستوری را لغو کنید
18 شهریور 1397
شرکت آلومینیوم سازی ایران-ایرالکو گزارش عملکرد ایرالکو و نماد فایرا منتهی به 1397/05/31
11 شهریور 1397

اقتصاد

بزرگان صنعت آلومینیوم