شمش آلومینیوم


تولیدکننده انواع شمش‌های آلومینیومی سفارشی با آلیاژهای مختلف

شمش آلومینیوم 1000 پوندی
شمش آلومینیوم 50 پوندی
فاقد حفره انقباضی باز
فاقد بث یا هر نوع ماده ای غیر از آلومینیوم
تولید بر اساس آلیاژبندی سفارشی

بیلت آلومینیوم


تولیدکننده انواع بیلت های آلومینیومی با آلیاژ ها و ابعاد مختلف

تولید بیلت از سری 1000 تا 7000
تولید بیلت آلومینیومی از سایز 6 تا 12 اینچ

آنالیز شیمیایی


جدول آنالیز شیمیایی انواع شمش آلومینیوم

Grade

%Al

%Fe

%Si

Constituents

Purity

AFNOR

ISO

AA/ASTM

 

Li%

Ni%

Cr%

Ti%

Zn%

Mg%

Mn%

Cu%

 

 

 

 

High

 

 

 

A8

 

Al 99/84

 

P0610

Min

99.84

0.09

0.04

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Max

99.84

0.10

0.06

0.0005

0.0020

0.0015

0.0040

0.0040

0.0030

0.0003

0.0003

Avrage

99.84

0.10

0.05

0.0004

0.0017

0.0010

0.0040

0.0030

0.0020

0.0002

0.0002

 

Al 99/80

 

P1015

Min

99.75

0.10

0.04

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Max

99.84

0.15

0.10

0.0008

0.0045

0.0010

0.0070

0.0060

0.0050

0.0010

0.0006

Avrage

99.78

0.13

0.06

0.0005

0.0025

0.0010

0.0050

0.0030

0.0020

0.0006

0.0004

 

A7

 

Al 99/70

 

P1020

Min

99.70

0.14

0.04

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Max

99.77

0.20

0.10

0.0020

0.0050

0.0040

0.0070

0.0060

0.0050

0.0015

0.0015

Avrage

99.72

0.17

0.07

0.0005

0.0030

0.0010

0.0050

0.0030

0.0010

0.0008

0.0005

 

 

 

 

 

 

 

 

Low

 

A6

 

Al 99/65

 

P1520

Min

99.65

0.14

0.06

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Max

99.73

0.20

0.15

0.0006

0.0060

0.0070

0.0070

0.0050

0.0040

0.0020

0.0010

Avrage

99.68

0.19

0.09

0.0005

0.0035

0.0020

0.0060

0.0030

0.0010

0.0015

0.0006

 

A5

 

Al 99/50

 

P1535

Min

99.50

0.19

0.05

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Max

99.71

0.35

0.15

0.0015

0.0100

0.0150

0.0100

0.0070

0.0050

0.0030

0.0040

Avrage

99.62

0.25

0.12

0.0005

0.0040

0.0010

0.0060

0.0030

0.0009

0.0010

0.0007

 

A4

 

Al 99/25

 

P2055

Min

99.26

0.16

0.07

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Max

99.64

0.55

0.20

0.0008

0.0100

0.0030

0.0080

0.0090

0.0040

0.0050

0.0070

Avrage

99.45

0.37

0.16

0.0005

0.0050

0.0010

0.0060

0.0030

0.0010

0.0020

0.0015

 

A3

 

Al 99/10

 

P2070

Min

99.11

0.53

0.08

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Max

99.29

0.70

0.20

0.0008

0.0100

0.0030

0.0070

0.0060

0.0030

0.0050

0.0050

Avrage

99.19

0.60

0.16

0.0005

0.0060

0.0020

0.0060

0.0030

0.0010

0.0030

0.0020

 

A2

 

Al 98/90

 

P2585

Min

98.90

0.23

0.11

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Max

99.52

0.85

0.25

0.0008

0.0150

0.0060

0.0090

0.0080

0.0040

0.0060

0.0100

Avrage

99.23

0.50

0.23

0.0005

0.0070

0.0020

0.0070

0.0030

0.0010

0.0040

0.0020

 

 

 

Off

 

A1

 

Al 99>

 

AB99

Min

99.01

0.19

0.26

0.0003

0.0040

0.0010

0.0050

0.0020

Trace

0.0015

0.0004

Max

99.48

0.70

0.45

0.0007

0.0250

0.0070

0.0150

0.0100

0.0040

0.0060

0.0025

Avrage

99.26

0.37

0.30

0.0005

0.0070

0.0020

0.0070

0.0040

0.0010

0.0030

0.0015

 

A0

 

Al 99>

 

AB98

Min

98.16

0.50

0.10

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Trace

Max

98.99

1.50

0.65

0.0007

0.0150

0.0040

0.0150

0.0080

0.0050

0.0100

0.0040

Avrage

98.83

0.85

0.30

0.0005

0.0080

0.0030

0.0070

0.0030

0.0040

0.0050

0.0030

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن